Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zachęca przedszkolaki oraz uczniów szkół podstawowych i średnich do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu Plastycznego – Razem dla Niepodległej. Najpóźniej do 30 października należy dostarczyć prace plastyczne wraz z czytelnie wypełnionymi i podpisanymi załącznikami. Lista laureatów zostanie ogłoszona najpóźniej do 8 listopada 2019r. a nagrody wręczane będą podczas Debaty dla Niepodległej organizowanej przez SP w Szemudzie.

Regulamin

Metryczka

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH