Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” ogłasza konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę lokalną.

Zgłoszenia są przyjmowane do 16 marca 2019 roku pod adresem: Kaszubskie Towarzystwo Sportowo- Kulinarne, ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino lub pocztą elektroniczną na adres: p.radecki@gcksit.luzino.pl

 

Proszę o zapoznanie się z regulaminem konkursu. GCKSiR w Szemudzie nie jest organizatorem, tego konkursu i nie udziela żadnych informacji na jego temat. Ogłoszenie o konkursie jest prezentowane na stronach GCKSiR na prośbę organizatorów konkursu : Lokalną Grupę Działania „Kaszubska Droga”

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Regulamin konkursu kulinarnego

 1. „Smacznie i tradycyjnie na kaszubskiej drodze”

 

 

 1. Organizator: Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne
 2. Cel konkursu:

*  znalezienie tradycyjnych potraw lokalnych, która mogłaby się stać wizytówką obszaru LGD  „Kaszubska Droga”,

*  promocja tradycyjnych potraw lokalnych;

 1. Przedmiot konkursu:

W konkursie ocenie podlegać będzie:

 • potrawa  wytwarzana na małą skalę, tradycyjnymi metodami,
 • pomysł,
 • walory smakowe,
 • sposób podania na stół.
 1. Zasady udziału w konkursie:
 • Konkurs skierowany jest do osób/podmiotów działających na terenie gmin: Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud, obszaru LGD „Kaszubska Droga”,
 • By wziąć udział w konkursie należy wypełnić Kartę Konkursową. Obowiązkowe jest wcześniejsze zgłoszenie przepisu i opis przygotowania potraw lub potrawy do dnia 16 marca 2019 roku na adres: Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne, ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino lub pocztą elektroniczną na adres: p.radecki@gosrit.luzino.pl
 • Każda osoba/podmiot może zgłosić nie więcej niż po jednej potrawie.
 1. Miejsce przeprowadzenia konkursu: Konkurs zostanie przeprowadzony podczas Kaszubskiej Gali Kulinarnej w Luzinie
 2. Termin przeprowadzenia konkursu – 07.04.2019 r.
 3. Przewidywany czas trwania: 6 godziny (12.00 – 18.00)
 4. Przebieg konkursu:
 • konkurs będzie przebiegał jednoetapowo, ma na celu wyłonienie 3 najlepszych potraw lokalnych
 • prezentowanie potraw odbywać się będzie w wyznaczonym miejscu (pomieszczeniu), w których ma być także przeprowadzona degustacja dla jury złożonego z ekspertów z lokalnej branży gastronomicznej.
 1. Trzy wybrane przez Organizatora potrawy będą przygotowane przez uczestników podczas Kaszubskiej Gali Kulinarnej (mogą być częściowo przygotowane wcześniej lub w całości mogą być przygotowane na miejscu). Warunkiem przygotowania potrawy jest wyrażenie na to zgody na Karcie Konkursowej.
 2. Konkurs rozstrzygnie Jury powołane przez organizatora, które po degustacji oraz zapoznaniu się z Kartą Konkursową danej potrawy przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

Ocenie podlegać będzie:

 • nazwa,
 • smak,
 • wygląd,
 • sposób podania potrawy,
 • oryginalny przepis;

Wszystkie koszty związane z udziałem w konkursie w całości pokrywa  uczestnik.

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe podziękowania i nagrody za uczestnictwo w formie bonów towarowych.

Przepisy na przygotowanie potraw, ich nazwy i kolorowe zdjęcia prezentowanych potraw podczas Kaszubskiej Gali Kulinarnej zostaną umieszczone w przeznaczonej na to książce kulinarnej.

 1. Inne:

*    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonanie zmian w Regulaminie Konkursu,

*   dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 668 521 941.

 1. Konkurs jest organizowany w ramach operacji pt. „Smacznie i tradycyjnie na kaszubskiej drodze, czyli promocja produktu lokalnego obszaru LGD „Kaszubska Droga” poprzez organizację konkursu i gali kulinarnej, wydanie książki kulinarnej oraz udział w Jarmarku Dominikańskim” współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120

 

 

KARTA KONKURSOWA

(dla jednej potrawy)

KONKURS

pn.: ,, Smacznie i tradycyjnie na kaszubskiej drodze”

Kaszubska Gala Kulinarna, Luzino 2019 r.

 

1. Nazwa potrawy (funkcjonująca w książkach kucharskich lub własna – należy zaznaczyć)
2. Opis potrawy (cechy charakterystyczne, właściwości fizyczne, organoleptyczne itp.)
3. Skład potrawy
4. Sposób przygotowania potrawy
 5. Inne dodatkowe informacje o potrawie
6. Dane uczestnika zgłaszającego potrawę
  imię i nazwisko/ nazwa podmiotu :
adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy- miejscowość):

 

 

nr telefonu kontaktowego:

 

 

e-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji operacko pn.: ,, Smacznie i tradycyjnie na kaszubskiej drodze, czyli promocja produktu lokalnego obszaru LGD Kaszubska Droga poprzez organizację konkursu i gali kulinarnej, wydanie książki kulinarnej oraz udział w Jarmarku Dominikańskim” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

…………………

podpis

Wyrażam zgodę na przygotowanie potrawy podczas Kaszubskiej Gali Kulinarnej

 

…………………

podpis