Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie na początku wiosny ogłosiło konkurs fotograficzny pt. „Ocalić od zapomnienia”. Do końca listopada br. wpłynęły 4 prace fotograficzne autorstwa Jerzego Sroki  z Szemudu. Pan Sroka za profesjonalne zdjęcia otrzymał specjalną nagrodę organizatorów. Przypominam, iż tematyka konkursu dotyczyła fotograficznego utrwalenia miejsc z terenu gminy Szemud, których krajobraz  niebawem  zmieni się w związku z budową Trasy Kaszubskiej. Ww. zdjęcia zamieszczamy poniżej.

L.Walkowiak

Opis zdjęć:

01 – Widok doliny za oczyszczalnią ścieków w Szemudzie  w kierunku  Wejherowa
02 – Dolina  za oczyszczalnią w kierunku wschodnim
03 – Dolina  za oczyszczalnią w kierunku północnym (rozlewisko)
04- Las pomiędzy Grabowcem a Kamieniem

Galeria