O 1997 roku w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywają się niemal corocznie Koncerty Bożonarodzeniowe. Piszemy „niemal”, ponieważ wyjątek stanowił rok 2021. Dlaczego? Wszak wiadomo….

W 2022r. 0rganizatorzy – Parafia w Bojanie i Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – do występu zaprosili tradycyjnie muzycznych gospodarzy tj. Żeński Zespół Wokalny oraz Scholę Dziecięcą „Jagiellonki”. Oba zespoły na co dzień działają przy  bojańskim kościele pod kierunkiem Aleksandry Perz. Wystąpiła też Gminna Orkiestra Dęta pod kierunkiem Wojciecha Kubika, który rok temu przejął obwiązki kapelmistrza Orkiestry. Nasza Gminna Orkiestra Dęta każdym dźwiękiem pokazywała jak wielki przeżywa rozwój. Brzmiała świeżo, spójnie i bardzo muzykalnie. Z orkiestrą zaśpiewali znani nam wokaliści Mirela Hebel oraz Jarosław Timur Gawryś. Gościem specjalnym koncertu był duet „L’aperitif”, który tworzą niezwykle utalentowany akordeonista Paweł A. Nowak oraz wokalistka Daria Zaradkiewicz. Duet zachwycił niezwykłymi aranżacjami ukazującymi kolędy i piosenki bożonarodzeniowe z wielu stron świata. Największy jednak zachwyt wzbudziła młodziutka skrzypaczka Zoja Syguda, mieszkanka Koleczkowa, która z maestrią wykonała niezwykle trudny repertuar, znacznie wykraczający poza możliwości przeciętnego ucznia szkoły muzycznej. Zoja uczy się gry na skrzypcach zaledwie kilka lat a gra repertuar wybrzmiewający w wielkich salach koncertowych.

Dziękujemy Proboszczowi kościoła w Bojanie ks. Piotrowi Maciołkowi oraz Dyrektorowi GCKSiR w Szemudzie za otwartość i stworzenie możliwości zorganizowania koncertu.

Podziękowania należą się wszystkim występującym. Przygotowania na poziomie jaki został zaprezentowany przez wszystkich wykonawców, zajmują wiele tygodni. Drodzy chórzyści i orkiestranci – bez waszej miłości do muzyki, bez waszego całkowicie bezinteresownego zaangażowania ten koncert nie odbył by się, a już na pewno nie byłby tak ciepły, rodzinny – nasz. Doskonałych muzyków zawodowych jest wielu – tych, którzy tworzą wielkie wydarzenia „od serca do ucha” bo lubią i chcą – jest już znacznie mniej.

Dziękujemy również Agencji Artystycznej GOJA z Grudziądza a szczególnie panu Tomaszowi Jabłońskiemu za profesjonalizm, rzetelność i życzliwość.

Dziękujemy szczególnie Państwu, że zechcieliście uczestniczyć w Koncercie, który trwał – bagatelka- prawie 2,5 godziny.