W dniu 3 października 2022 roku w Centrum Sportowym w Kielnie odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Całość tego przedsięwzięcia zorganizował Urząd Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Szemud oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.

Całą uroczystość otworzył Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski oraz przewodnicząca Rady Gminy Szemud Aleksandra Perz. Zaproszeni i  uhonorowani medalami jubilaci podczas programu artystycznego podziwiali występy: uczniów Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Kielnie, recitalu Małgorzaty Kaszubowskiej oraz koncertu zespołu Koleczkowianie. Słowa uznania i życzenia do zacnych jubilatów skierował również ksiądz proboszcz parafii pw. św, Wojciecha w Kielnie kś. kanonik dr. Łukasz Białk. Nad ceremonią wręczania medali  czuwał kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Kazimierz Potrykus wraz z Martyną Meyer i Anią Lieske. Ogólną pieczę nad przebiegiem uroczystości sprawowała Sekretarz Gminy Barbara Rzeszewicz. O podniebienia wszystkich zaproszonych dbały panie z KGW w Szemudzie z panią prezes Teresą Szymańską na czele. Nie zabrakło również jubileuszowego tortu, który osobiście kroił Wójt Gminy. Gratuluję wszystkim jubilatom i życzę zdrowia oraz pogody ducha na co dzień. Składam serdeczne podziękowania za wzorową współpracę , wszystkim artystom i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg tej uroczystości.

Tomasz Stein

Upominki dla JUBILATÓW przygotowane przez UG w Szemudze

Statuetki dla JUBILATÓW oraz teczki z listami gratulacyjnymi.

Kwiaty dla jubilatów.

W  oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości

Przewodnicząca Rady Gminy Szemud Aleksandra Perz otwiera uroczystość.

Występ uczennic z Szkoły Podstawowej z oddziałami zintegrowanymi w Kielnie.

Występ uczennic z Szkoły Podstawowej z oddziałami zintegrowanymi w Kielnie.

Występ uczennic z Szkoły Podstawowej z oddziałami zintegrowanymi w Kielnie.

Życzenia składa Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski.

Życzenia składa Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski.

Życzenia i duchowe wsparcie poprzez modlitwę ze strony proboszcza parafii pw. św. Wojciecha w Kielnie kś. kanonika dr Łukasza Białk.

Recital z życzeniami dla jubilatów w wykonaniu Małgorzaty Kaszubowskiej.

Małgorzata Kaszubowska podczas występu.

„Nasz” dźwiękowiec  Arkadiusz Bach.

Odnowienie przysięgi małżeńskiej- prowadził Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski.

Odnowienie przysięgi małżeńskiej- prowadził Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski.

Odnowienie przysięgi małżeńskiej- prowadził Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski.

Odnowienie przysięgi małżeńskiej- prowadził Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski.

Tort JUBILEUSZOWY wprowadził Wójt Gminy Szemud w asyście KGW Szemud.

Wójt osobiście kroi tort dla JUBILATÓW.

Wójt osobiście kroi tort dla JUBILATÓW.

JUBILEUSZOWY tort w całej okazałości.

KGW Szemud podczas dzielenia tortem.

„Koleczkowianie” w oczekiwaniu na występ, jak widać bez tremy.

„Koleczkowianie” w oczekiwaniu na występ, jak widać bez tremy.

„Koleczkowianie” w oczekiwaniu na występ, jak widać bez tremy.

„Koleczkowianie” w oczekiwaniu na występ, jak widać bez tremy.

„Koleczkowianie” przed samym występem.

Koncert „Koleczkowian”

Koncert „Koleczkowian”

Koncert „Koleczkowian”

Koncert „Koleczkowian”

Sekretarz Gminy Szemud Barbara Rzeszewicz nadzoruje i dokumentuje przebieg uroczystości.

Wspólne zdjęcie po występie „Koleczkowian” : KGW Szemud, „Koleczkowianie”, Wójt Gminy Szemud, Przewodnicząca Rady Gminy Szemud, Dyrektor GCKSiR w Szemudzie.

Wspólne zdjęcie po występie „Koleczkowian” : KGW Szemud, „Koleczkowianie”, Wójt Gminy Szemud, Przewodnicząca Rady Gminy Szemud, Dyrektor GCKSiR w Szemudzie.

Wspólne zdjęcie po występie „Koleczkowian” : KGW Szemud, „Koleczkowianie”, Wójt Gminy Szemud, Przewodnicząca Rady Gminy Szemud, Sekretarz Gminy Szemud, Dyrektor GCKSiR w Szemudzie.

Potańcówka na zakończenie uroczystości dla JUBILATÓW.

KGW w Szemudzie z prezes Teresą Szymańską na czele (pierwsza z lewej), dyrektor GCKSiR w Szemudzie Tomasz Stein, z-ca kierownika USC w Szemudzie Martyna Meyer (pierwsza z prawej)

„Koleczkowianie” już po występie – Dziękujemy.