Od 13.07.2017 do 18.08.2017 twórcy ludowi z terenu gminy Szemud oraz chętni do wystawienia stoisk handlowych mogą zgłaszać swój udział.
Karty zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: sekretariat@gcksir.szemud.pl
lub poczta
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
ul. Szkolna 4a
84-2017 Szemud

GMINNE DOŻYNKI – FORMULARZ ZGŁOSZENIA STOISKA HANDLOWEGO

GMINNE DOŻYNKI – FORMULARZ KARTA ZGŁOSZENIA STOISKA  TWÓRCY LUDOWI