I HALOWY

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

im. ROMANA STRZELECKIEGO

ORGANIZATOR

KOMISJA FUTSALU I PIŁKI PLAŻOWEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZPN

13.01.2018 r.– Hala Sportowa BOJANO

I. KOMITET ORGANIZACYJNY

Komisja Futsalu i Piłki Plażowej Kolegium Sędziów

II. KIEROWNICTWO ZAWODÓW

Przewodniczący: – Andrzej Witkowski

Sekretarz zawodów – Janusz Leyk

Obsada sędziowska – sędziowie Futsalu

Zabezpieczenie medyczne – ratownik medyczny

III. KOMISJA WERYFIKACYJNA

 • Komisja Futsalu i Piłki Plażowej Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN

IV. TERMIN I MIEJSCE

 • 13 stycznia 2018r. godzina 9 : 30 – 15 : 00. Hala Widowiskowa w Bojanie ul. Wybickiego 38

VI. UCZESTNICY

SĘDZIOWIE GDAŃSK,

SĘDZIOWIE GDYNIA,

SĘDZIOWIE PODOKRĘG MALBORK,

SĘDZIOWIE PODOKRĘG SŁUPSK,

OLDBOJE KOCIEWIE,

OLDBOJE SULĘCZYNO,

POLITYCY,

DRAGON BOJANO.

VII. ZASADY ORGANIZACYJNE

 • gry eliminacyjne w dwóch grupach A i B – awansują dwa najlepsze zespoły z grupy

 • mecze półfinałowe – AI – BII i AII – BI

 • mecze finałowe: o III miejsce – przegrani meczów półfinałowych, o I miejsce – wygrani meczów półfinałowych

 • kolejność zespołów : ilość punktów, różnica bramek, większa ilość strzelonych bramek,

mała tabela”

REGULAMIN

Cel:

 • Uczczenie pamięci zmarłego wieloletniego sędziego i obserwatora Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w tym Przewodniczącego Komisji Futsalu i Piłki Plażowej Kolegium Sędziów.

 • Popularyzacja halowej piłki nożnej.

Organizator:

 • Komisja Futsalu i Piłki Plażowej Kolegium Sędziów

Miejsce: Hala Widowiskowa w Bojanie ul. Wybickiego 38

Uczestnictwo:

 • w turnieju bierze udział 8 zespołów ( 10 zawodników w składach).

 • w meczu grają bramkarz plus 4 (czterech) zawodników w polu razem 5 (pięciu)

 • obowiązuje posiadania ubioru sportowego (koszulki jednego koloru), obuwie płaskie

System rozgrywek:

 • drużyny grają mecze każdy z każdym w grupie .

 • mecze będą rozgrywane 12 minut bez przerwy .

 • wrzut z autu wykonywany jest z podłoża

 • rzut karny wykonywany jest z 6 m

 • podczas wykonywania rzutu (wolne, rogu, autu) przeciwnik znajduje się – 5 m od piłki

 • wykonanie rzutów(autu, rogu, od bramki, wolne) – do 4 sek.

 • rzut od bramki – bramkarz wyrzuca piłkę ręką.

 • zmiany zawodników „hokejowe”

 • czerwona kartka – kara czasowa 2 minuty (zawodnik nie bierze już udziału w danym meczu)

Klasyfikacja:

 • za zwycięstwo – 3 pkt., za remis – 1 pkt., przegrana – 0 pkt.

 • końcowa klasyfikację ustala się w/g następującego klucza:

 1. duże punkty

 2. przy równej ilości dużych punktów:

 • mecze bezpośrednie między zainteresowanymi drużynami

 1. różnica bramek

 2. więcej strzelonych bramek

 3. mała tabela

Postanowienia końcowe:

 • drużyna biorąca udział w turnieju sprawy związane z ubezpieczeniem załatwia we własnym zakresie

 • wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Komisja Weryfikacyjna zgodnie z przepisami FUTSALU.

HARMONOGRAM TURNIEJU 13.01.2018 r.

9.30 – 10.00 PRZYJAZD UCZESTNIKÓW

10.00 – 14.45 MECZE

11.00 – 11.15 OTWARCIE TURNIEJU

12.00 – 13.30 POSIŁEK ( W TRAKCIE MECZY )

14.45 ZAKOŃCZENIE TURNIEJU

GRUPA A

LP

NAZWA

1

SĘDZIOWIE GDAŃSK

2

DRAGON BOJANO

3

SĘDZIOWIE PODOKRĘG SŁUPSKI

4

OLDBOJE KOCIEWIE

GRUPA B

LP

NAZWA

1

POLITYCY

2

SĘDZIOWIE GDYNIA

3

OLDBOJE SULĘCZYNO

4

SĘDZIOWIE PODOKRĘG MALBORK

LP

GODZINA

DRUŻYNY

WYNIK

1

10.00

SĘDZIOWIE GDAŃSK –

DRAGON BOJANO

2

10.15

POLITYCY –

SĘDZIOWIE GDYNIA

3

10.30

SĘDZIOWIE PODOKRĘG SŁUPSKI – OLDBOJE KOCIEWIE

4

10.45

OLDBOJE SULĘCZYNO –

SĘDZIOWIE PODOKRĘG MALBORK

11.00

OTWARCIE TURNIEJU

5

11.15

SĘDZIOWIE GDAŃSK –

SĘDZIOWIE PODOKRĘG SŁUPSKI

6

11.30

POLITYCY –

OLDBOJE SULĘCZYNO

7

11.45

DRAGON BOJANO –

OLDBOJE KOCIEWIE

8

12.00.

SĘDZIOWIE GDYNIA –

SĘDZIOWIE PODOKRĘG MALBORK

9

12.15

SĘDZIOWIE GDAŃSK –

OLDBOJE KOCIEWIE

10

12.30

POLITYCY –

SĘDZIOWIE PODOKRĘG MALBORK

11

12.45

DRAGON BOJANO –

SĘDZIOWIE PODOKRĘG SŁUPSKI

12

13.00

SĘDZIOWIE GDYNIA –

OLDBOJE SULĘCZYNO

GRUPA A

1

2

3

4

Punkty

Bramki

Miejsce

1

2

3

4

 

GRUPA B

1

2

3

4

Punkty

Bramki

Miejsce

1

2

3

4

 

PÓŁFINAŁY

LP

GODZINA

DRUŻYNY

WYNIK

13

13.30

A1 – B2

14

13.45

B1 – A2

MECZ O 3 MIEJSCE

LP

GODZINA

DRUŻYNY

WYNIK

15

14.10

PRZEGRANI MECZY NR 13 i 14

FINAŁ

LP

GODZINA

DRUŻYNY

WYNIK

16

14.30

WYGRANI MECZY 13 i 14

TABELA KOŃCOWA

1 MIEJSCE

2 MIEJSCE

3 MIEJSCE

4 MIEJSCE

MIEJSCA 5-8

LISTA ZGŁOSZENIOWA

NAZWA DRUŻYNY: ……………………………………………………………………………………………

Lp.

Imię i nazwisko

Nr koszulki

KIEROWNIK DRUŻYNY ………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko

Potwierdzam, że wszyscy wymienieni na liście zawodnicy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju Piłki Halowej i występują w nim na własną odpowiedzialność.

……………………….. ……………………………………

miejsce i data czytelny podpis kierownika drużyny