I Gminny Dzień Bibliotekarza, Pracownika  i Działacza Kultury w Gminie Szemud.

Obchodzony 8 maja ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek został zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wydarzenie, początkowo skierowane tylko do bibliotekarzy, z czasem stało się powszechnie obchodzonym świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek, podczas którego organizowanych jest wiele konferencji, warsztatów i spotkań dla czytelników. Dzień Działacza Kultury przypada na 29 maja. Jest  to święto wszystkich twórców i osób wspomagających rozwój życia kulturalnego, zasługujących na uznanie i ogromne wyrazy szacunku. Francuski pisarz André Malraux powiedział ciekawe zdanie: „Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie”.Biblioteka Publiczna Gminy Szemud i Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji obecnie bardzo ściśle ze sobą współpracują co daje wymierne i ciekawe korzyści dla mieszkańców w postaci różnorodności oferowanych imprez kulturalnych uwzględniających zainteresowania  dzieci, młodzieży jak i  dorosłych.Efektem bardzo dobrej współpracy między instytucjami kulturalno-oświatowymi było wspólne zorganizowanie Pierwszego  Dnia bibliotekarza, pracownika i działacza kultury, który odbył się  06 czerwca 2018r w Hali Sportowej w Szemudzie. Program spotkania, bardzo interesujący i uwzględniający ważne wydarzenia kulturalne.Prowadzącymi , byli  dyrektorzy obu placówek czyli – p. Iwona Piastowska i Tomasz Stein. Każde z nich przedstawiło również krótkie sprawozdanie z działalności swoich placówek co dało obraz wszystkim o ilości i różnorodności działań.„Choróbsko” – spektakl na podstawie twórczości Jana Piepki można było również oglądnąć tego dnia. To wielkie osiągnięcie wspólnego działania amatorów, przedstawicieli  różnych zawodów. Dziękujemy za możliwość oglądania. Pan Wójt Ryszard Kalkowski wszystkim bibliotekarzom, działaczom kultury serdecznie podziękował doceniając ich systematyczną i na wysokim poziomie pracę wręczając na ręce dyrektorów podziękowanie a pracownikom kwiaty. Był to miły akcent świadczący o tym, że nasz zawód jest zauważalny i doceniany przez władze. Innowacyjnym wyróżnieniem było wręczenie  już po raz drugi – Statuetki – Anioł Kultury.W 2016r – pierwszymi osobami obdarowanymi Statuetkami byli:- ksiądz kanonik Franciszek Rompa z Kielna, oraz p. Leszek Walkowiak za koordynowanie Festiwalu Pieśni Wielkopostnej.

W tym roku Kapituła przyznała cztery Statuetki. Pierwszą – honorową przyznano abp Sławojowi Leszkowi Głódziowi, zaś trzy następne skierowane zostały do działaczy   miejscowych  instytucji  wyróżniających się szczególną  aktywnością i osiągnięciami na rzecz naszego środowiska.Wręczanie Statuetek odbywało się w sposób bardzo uroczysty. Osoba otrzymująca statuetkę siedziała w pięknym fotelu  podczas czytanej na Jej cześć laudacji.

Statuetką zostały wyróżnione następujące osoby:

  • Aleksandra Perz –laudację przedstawił p. Tomasz Stein
  • Iwona Piastowska – laudację ogłosił p. Jacek Nawrocki
  • Tadeusz Dargacz –  laudację przedstawił p. Leszek Walkowiak

Były to bardzo wzruszające i cenne chwile dla osób otrzymujących tak zaszczytne wyróżnienie.

Był również koncert Orkiestry Dętej Gminy Szemud oraz  Zespołu Kaszubskiego „Koleczkowianie”, który w tym roku obchodzi swoje 45 lecie. Gratulujemy sukcesów i liczymy na dalszą współpracę.Wręczono również nagrody laureatom konkursów: „Muzykowanie z gitarą”; „Książki mówią” oraz „Twórczości własnej”. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy  osiągniętych wyników i zapraszamy do uczestnictwa w organizowanych przez nas konkursach.Okazją do podsumowania całorocznej pracy kółek zainteresowań  było pokazanie ich  prac i występy. Widać było sumienną pracę instruktorów oraz młodzież, która  otrzymała dyplomy uczestnictwa oraz upominek związany z uczestnictwem w danej grupie. Ta ważna uroczystość nie mogła obyć się bez poczęstunku. Tym razem Koło Gospodyń Wiejskich z Szemuda przygotowało wyśmienity słodki poczęstunek, za który serdecznie dziękujemy. Rewelacyjny  również był niesamowitych rozmiarów i smaków tort z napisem Gminny Dzień Bibliotekarza, Pracownika i Działacza Kultury – Szemud 2018. Ten wspólny, uroczysty dzień wszystkich pracowników kultury i oświaty naszej Gminy warto kontynuować zarówno w codziennej pracy jak i w uroczystych podsumowaniach.   

E.  Nichnerowicz