28 kwietnia o godzinie 19.00 w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie odbędzie się koncert
ESTRADOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ  Z MIŃSKA I  NATALII NIEMEN
w ramach Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu. 

Bilet dostępne w biurze GCK,SiR w Szemudzie w godzinach 8.00 – 16.00 w cenie od 29,00 zł ( miejsca numerowane )

Krótki opis

Festiwal Kultury Białoruskiej na Pomorzu – cykliczna impreza kulturalna odbywająca się od 2012 roku na Pomorzu (w. pomorskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie), której towarzyszą koncerty wybitnych białoruskich orkiestr, solistów, gościnne występy polskich zespołów, gwiazd estrady, konferencje przybliżające białoruską historię , kulturę i tradycje ludowe. Festiwale odbywają się raz do roku na przełomie kwietnia i maja i trwają zazwyczaj od 5 do 8 dni. Organizatorzy Festiwalu współpracują z wieloma państwowymi polskimi i białoruskimi instytucjami kultury, samorządami oraz agencjami artystycznymi. Główną ideą Festiwali Kultury Białoruskiej na Pomorzu jest budowanie wielopłaszczyznowej integracji, opartej na mentalnej, obyczajowej i kulturalnej wymianie dóbr. Środkami realizacji tej idei stają się cykliczne przedsięwzięcia muzyczno-kulturalne  o zasięgu międzynarodowym. Jedną z przyczyn powstania projektu jest  trudna i utrzymująca się w ostatnich latach sytuacja geopolityczna na arenie międzynarodowej, kumulująca napięcia zwłaszcza pomiędzy państwami Europy wschodniej i zachodniej. Dlatego jednym z głównych zadań Festiwalu Kultury Białoruskiej jest ocieplenie stosunków, przełamywanie stereotypów oraz budowanie mostów pojednania. Działania te są możliwe dzięki stosowaniu narzędzi  z zakresu szeroko pojętej sztuki, która ze swej natury jest apolityczna i stoi ponad podziałami. Głównymi filarami cechującymi wszystkie edycje FKB na Pomorzu jest:  1. wysoki poziom wykonawczy 2. wysoka wartość artystyczna prezentowanych dzieł.

Historia

Początki Festiwalu Kultury Białoruskiej sięgają 2009 roku. Pomysłodawcą i założycielem tej imprezy kulturalnej jest białoruski kompozytor mieszkający w Polsce Igor Jankowski (http://pl.wikipedia.org/wiki/Igor_Jankowski) obecny dyrektor artystyczny FKB na Pomorzu, który po emigracji do Rzeczypospolitej poświęcił się działalności kulturalnej i artystycznej.
Początkowo sprowadzane przez Igora Jankowskiego zespoły z Białorusi występowały w ramach Międzynarodowych Festiwali Organowych w województwie zachodniopomorskim. Był to okres owocnej współpracy z Filharmonią Koszalińską im. Stanisława Moniuszki oraz z profesorem Bogdanem Narlochem. W kwietniu 2013 roku Igor Jankowski po raz pierwszy organizuje Festiwal Kultury Białoruskiej na Pomorzu z siedzibą w Bolszewie. Do Polski w ramach festiwalu zaprasza Państwową Orkiestrę Młodych Talentów Republiki Białoruś pod batutą wybitnego dyrygenta Nikołaja Makarewicza. Dziesięciodniowa tura koncertowa po różnych miastach województwa pomorskiego kończy się wielkim sukcesem. Pozytywne recenzje i relacje z koncertów ukazują się w gazetach, w Internecie i w telewizji. Stopniowo zawiązują się nowe kontakty z polskimi instytucjami oświaty i kultury, napływają liczne propozycje twórczej współpracy, co mobilizuje Igora Jankowskiego do poszerzenia „oferty” festiwalowej i podjęcie starań o nadanie imprezie cyklicznego charakteru. Na tym etapie ważnym wydarzeniem staje się spotkanie Igora Jankowskiego z władzami Gminy Wejherowa. Pracownicy Referatu Oświaty i Spraw Społecznych z wielkim entuzjazmem przyjmują przedstawiony plan współpracy, który później przerasta w rozległy projekt artystyczny. Zgodnie z przyjętymi zasadami partnerstwa Wójt Gminy Wejherowo zostaje głównym organizatorem Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu, obejmując administracyjną i materialną opieką cały proces organizacyjny, a Igor Jankowski zostaje dyrektorem artystycznym.  Po dwuletniej owocnej współpracy z Gmina Wejherowo Igor Jankowski postanawia podpiąć Festiwal pod założoną przez siebie Fundację Rozwoju Artystycznego i Współpracy Międzynarodowej MSM UNICUM. Równolegle nawiązuje oficjalne kontakty z Białoruską Państwową Akademią Muzyczną oraz Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Kultury i Sztuki w Mińsku oraz Centrum Świętego Jana w Gdańsku.  Należy zaznaczyć, że tak duże przedsięwzięcie nie było by możliwe bez pomocy i wsparcia ze strony władz placówek konsularnych w Gdańsku Oliwie i w Mińsku, a także bez gościnności polskich rodzin, w których młodzi muzycy od kilku lat znajdują schronienie. Od września 2016 roku geografia Festiwalu rozszerza się również na Lębork i Toruń, a wśród artystów wspierających Festiwal pojawia się także popularna polska wokalistka Natalia Niemen oraz solista Wiedeńskiej Agencji Operowej Grigorij Poliszczuk. Od roku 2014 Festiwal jest objęty Patronatem Honorowym Konsulatu Generalnego Republiki Białoruś w Gdańsku.

Film o Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu: tutaj…
Strona internetowa Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu:tutaj…