Wywiad z p. Leszkiem Walkowiakiem – współtwórca i pierwszym opiekunem Izby Regionalnej

wywiad