Do wszystkich przyjaciół Muzyki Chóralnej!

Zapraszamy chóry i zespoły chóralne do udziału w ogólnopolskim
„XII Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej – Szemud 2018”,
który odbędzie się 17 marca 2018 r. w kościele  św. Wojciecha w Kielnie.

Kieleńska świątynia to miejsce, gdzie zatrzymuje się czas, gdzie zapominamy o pracy, polityce i problemach tego świata, gdzie Bóg ogarnia  wiernych swoją ofiarną miłością, a ludzie odnoszą się do siebie z przyjaźnią i życzliwością. Zanurzamy się w świat pięknych dźwięków i tekstów, które ktoś stworzył w natchnieniu.

Festiwal spełnia bardzo istotną rolę w popularyzacji pieśni pasyjnej  i wielkopostnej. Dla publiczności są to swoiste muzyczne rekolekcje. Nie bez znaczenia jest możliwość wykonywania przez chórzystów pieśni w języku kaszubskim.

Pieśni pasyjne i wielkopostne w naszych kościołach śpiewane są  przeważnie w sposób bardzo tradycyjny. Zazwyczaj  nie myśli się o ich walorach estetycznych  czy artystycznych. Nasz Festiwal stanowi wyjątkową  okazję do wszechstronnego kontemplowania  muzyki  w wykonaniu znakomitych chórów.

Festiwal to także niezwykła atmosfera wymiany kulturalnej  i artystycznej, dzięki której wspólne śpiewanie dzieje się naprawdę. Festiwal to platforma  spotkań artystów amatorów, ludzi utalentowanych – w różnych kategoriach wiekowych,  aktywnych i otwartych na nowe przyjaźnie oraz wymianę doświadczeń.

Jesteśmy pewni, że Państwa chór również może być zainteresowany wzięciem w nim udziału. Powitamy Państwa z radością.

Karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia – Festiwal 2018_ aktywna

Regulamin XII OFPW – Szemud 2018

lista utworów pasyjny

Kyrie XI –  utwór przewodni