Wraz z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii okazało się, iż w placówkach medycznych brakuje podstawowych środków zabezpieczających personel medyczny i samych pacjentów. Między innymi szpital w Wejherowie nie posiadał  wystarczającej ilości maseczek zabezpieczających choć w pewnym stopniu przed zarażeniem COVID – 19. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wraz z Akademią Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu postanowiło zorganizować akcję szycia maseczek. Tu z pomocą przyszła firma ULTRAMARE z Szemuda, która przeznaczyła na ten cel odpowiedni, filtrujący materiał. Samym przygotowaniem materiału zajęły się pracownice GCKSiR a szycia podjęły się wolontariuszki. Akcja rozoczęła się 24 marca. Do dnia 10 kwietnia wolontariuszki ( i jeden wolontariusz) uszyły UWAGA!!! 3400 maseczek. Oczywiście, brakowało pieniędzy na zakup tasiemek do wiązania maseczek. Tu z pomocą przyszli dobrzy ludzie, którzy zakupili potrzebne materiały. Wszystkim serdecznie dziękujemy!