W dniu 3 marca 2023 roku o godzinie 12 rozpoczęła się uroczystość otwarcia CENTRUM SAMORZĄDOWEGO w Szemudzie. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i uroczystym przecięciu wstęgi dalsza część uroczystości odbywała się już w nowo otwartym budynku. Całą uroczystość prowadziła pani Aleksandra Perz – przewodnicząca Rady Gminy Szemud. Historię budowy i koncepcji Centrum przedstawiła na samym początku uroczystości sekretarz gminy Barbara Rzeszewicz. Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski przedstawił parametry techniczne budynku łącznie z ekologicznymi rozwiązaniami technicznymi mającymi wpływ na koszt utrzymania i eksploatacji. Gratulacjom nie było końca. Wszyscy podkreślali, że funkcjonalność nowej siedziby władz samorządowych w naszej gminie będzie służyć mieszkańcom. Z pewnością TAKI URZĄD będzie miał wpływ na poprawę warunków pracy jak również obsługi  interesantów. Na pełne funkcjonowanie z pewnością musimy jeszcze poczekać. Dzisiaj możemy być dumni, że w naszej gminie jest obiekt który na swoim terenie chciałby mieć każdy samorząd.