Tradycyjnie w pierwsza sobotę lipca na plaży w Kamieniu odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Powitanie lata”. Wśród atrakcji był występ zespołu bębniarzy wraz warsztatami dla chętnych, pokaz ratownictwa, malowanie twarzy, karaoke, „dmuchaniec” dla dzieci, bieg po zdrowie wokół plaży i zabawa taneczna. Serdeczne podziękowania składam strażakom OSP w Szemudzie za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas imprezy i pomoc organizacyjną – szczególnie za wykonanie piany do zabawy dla dzieci. Dziękuję również Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu za udostępnienie agregatu prądotwórczego i przewóz podestów do tańczenia. Wodnemu Ratownictwu Wodnemu Szemud z panem Szymonem Lagą na czele dziękujemy za pokaz udzielania pierwszej pomocy  i przeszkolenie chętnych uczestników imprezy. Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie dziękuję za utworzenie i prowadzenie punktu malowania twarzy. Panu sołtysowi wsi Kamień Edmundowi Bojke dziękuję za pomoc organizacyjną i współpracę podczas całego festynu.

Tomasz Stein

Galeria