3 lipca w Bojanie, odbył się : Rajd Nordic Walking z cyklu z „Kijkami po zdrowie na Kaszubskiej Drodze”. Rajd organizowało Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. Rajd organizowany był w porozumieniu i na zlecenie : Stowarzyszenia „Bądźmy Razem” z siedzibą w Linii. Rajd współfinansowany był ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pieczę nad całym cyklem rajdów sprawuje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „KASZUBSKA DROGA” z siedzibą w Luzinie. Konstruktorem trasy był Dariusz Rewers – kierownik Gminnej Hali Sportowej w Bojanie. Gratulacje za udana imprezę i podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację rajdu. Szczególne podziękowania dla OSP w Bojanie.

Tomasz Stein

Galeria