Centrum Muzyczne w Kielnie użyczyło swoich pomieszczeń na spotkanie organizowane wspólnie przez Gminę Szemud i Invest Pomeranię. Spotkanie miało na celu przybliżenie inwestorom możliwości inwestowania w naszej gminie. Celem tej konferencji było również zapoznanie właścicieli gruntów inwestycyjnych z potencjalnymi inwestorami.