MUZYKA WIELKICH MISTRZÓW W GMINIE SZEMUD

W dniu 16 grudnia 2021 roku w Centrum Muzycznym w Kielnie odbył się Koncert Finałowy cyklu Muzyka Wielkich Mistrzów w Gminie Szemud.  Organizatorem całego cyklu była Biblioteka Publiczna Gminy Szemud z panią dyrektor Iwoną Piastowską na czele oraz kś. Robert Kaczorowski proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Szemudzie. W organizację koncertu finałowego włączyło się Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie z dyrektorem Tomaszem Stein. Licznie zgromadzona publiczność miała możliwość wysłuchania utworów:  utwory m.in. : Giuseppe Verdiego, Mieczysława Karłowicza, Stanisława Moniuszki, Antonina Dvoraka, Tadeusza Bairda, Władysława Walentynowicza, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Piotra Czajkowskiego, Gioacchino Rossini.  Wszystkich słuchaczy w tematykę poszczególnych utworów wprowadzał kś. Robert Kaczorowski pełniący rolę gospodarza koncertu. Koncert był niemałą gratką dla melomanów również ze względu na wykonawców którymi byli:  Aleksandra Kucharska-Szefler – sopran, Robert Kaczorowski – baryton, Liang Yu- baryton, Ewa Naczk-Jankowska – fagot, Anna Mikolon – fortepian.

Galeria