Obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Gminie Szemud w roku 2020 miały bardzo skromny przebieg. Ze względu na wprowadzone zakazy niemożliwe było zorganizowanie żadnych imprez towarzyszących w którym mogliby uczestniczyć nasi mieszkańcy i odwiedzający naszą gminę goście. Obchody tegoroczne ograniczyły się do mszy świętej w intencji ojczyzny i złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym ofiary mordu dokonanego na mieszkańcach naszej gminy przez hitlerowców w Lasach Piaśnickich. Mszę w intencji ojczyzny w kościele parafialnym celebrowali : proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Szemudzie ks. dr hab. Robert Kaczorowski i wikariusz ks. Rafał Starkowicz.  W mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe :  Gminy Szemud i Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie. Po mszy świętej kwiaty pod obeliskiem złożył: Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski i Sekretarz Gminy Barbara Rzeszewicz.

 

Na terenie naszej gminy poza obeliskiem przed kościołem parafialnym w Szemudzie również znajdują się miejsca które można i trzeba zaliczyć do miejsc pamięci narodowej.

  1. Obelisk przed kościołem parafialnym w Szemudzie.   
  2.  Miejsce rozstrzelania przez hitlerowców  na Różnym Dębie polskich zakładników.
  3. Zbiorowa mogiła „Marszu Śmierci” więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof . Mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym w Łebnie.
  4. Pomnik upamiętniający walki Partyzantów Kaszubskich z Tajnej Organizacji Gryfa Pomorskiego z Wojskami Hitlerowskimi. Pomnik znajduje się w Koleczkowie.
  5. Tablica na starej szkole w Bojanie, upamiętniająca śmierć w obozie koncentracyjnym Stutthof kierownika szkoły.
  6. Zbiorowa mogiła żołnierzy polskich, którzy zginęli podczas walk obronnych z rąk najeźdźców hitlerowskich w pierwszych dniach II wojny światowej. Mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym w Kielnie.
  7. Zbiorowa mogiła Partyzantów Gryfa Pomorskiego poległych w walkach pod Koleczkowem. Mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym w Kielnie.
  8. Miejsce tymczasowego pochówku partyzantów Gryfa Pomorskiego. W lesie koło miejscowości Zęblewo
  9. Bojano-Głodowo. Cmentarz wojenny Armii Radzieckiej.                                                                                                                 „Cmentarz wojenny w Bojanie-Głodowie mieści klika zbiorowych mogił, w których pochowane są szczątki 6058 żołnierzy Frontu Białoruskiego poległych w marcu 1945 roku w walkach o wyzwolenie Gdyni i jej okolic. Ekshumowane zostały tu zwłoki żołnierzy m.in. z Chwaszczyna, Dobrzewina, Koleczkowa, Kielna, Osowej, Wielkiego Kacka i Wiczlina. Zidentyfikowanych zostało jedynie 185 poległych, listę ich nazwisk można znaleźć . Są to w większości Rosjanie i Białorusini oraz Polacy pochodzący z terenów tzw. Kresów Wschodnich.” – informacja ze strony internetowej : https://opencaching.pl/viewcache.php?wp=OP8HS1.

 

Tomasz Stein