W dniu 11 listopada uroczystości 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęły się o godzinie 13,30 mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Szemudzie. Po mszy delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym pomordowanych mieszkańców Szemudu w lasach piaśnickich. Podczas uroczystego przemarszu jego uczestnicy ok godziny 14,45 mogli obserwować start biegu DLA NIEPODLEGŁEJ na symbolicznym dystansie 1918 m. Marsz prowadzony przez Orkiestrę Gminy Szemud pod dyrekcją Andrzeja Łysko zatrzymał się przy szemudzkim Placu Niepodległości, gdzie odśpiewano hymn narodowy i uroczyście wciągnięto flagę na maszt. W tym samym czasie na mecie biegu (usytuowanej pomiędzy budynkiem poczty a ośrodkiem zdrowia) meldowali po przebiegnięciu dystansu 1918 m pierwsi zawodnicy. Po zakończeniu biegu i uroczystości na placu wszyscy obecni udali się do Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji na dalsze obchody 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Na hali sportowej jako pierwszy wystąpił Chór Dekanalny z Kielna pod kierownictwem artystycznym Maestro Krzysztofa Brzozowskiego któremu towarzyszyła orkiestra w której muzykami są również mieszkańcy naszej gminy (m.in. Państwo Wojciechowscy) Prezesem Chóru jest Zofia Toszek. Chór z orkiestrą zaprosił wszystkich do śpiewania pieśni patriotycznych których tekst był wyświetlany na ekranie. Po 40 minutowym patriotycznym wspólnie wykonanym z chórem repertuarze, wszyscy obecni na uroczystości zostali zaproszeni przez Wójta Gminy Szemud Ryszarda Kalkowskiego i Przewodniczącą Rady Gminy Szemud Aleksandrę Perz na przerwę. Podczas przerwy oprócz bufetu kawowego organizatorzy przygotowali Polski Żurek który spotkał się z dużym uznaniem. Po przerwie o godzinie 16,00 do muzycznej podróży z Polskimi utworami zaprosiła nas ORKIESTRA KAMERALA PROGRESS pod dyrekcją Szymona Morusa. Orkiestrze towarzyszyli soliści: Magdalena Chmielecka – sopran, Paweł A. Nowak – akordeon. Muzyka Orkiestry została nagrodzona gromkimi brawami dzięki którym publiczność na bis usłyszała wiązankę melodii z Polskich seriali. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy w tym dniu postanowili wspólnie z nami, w naszej gminie obchodzić tak doniosłe święto i byli w tym dniu chociaż na chwilę z nami. Składam podziękowania wszystkim którzy uczestniczyli w przygotowaniach i przebiegu uroczystości: Wójtowi Gminy Szemud Ryszardowi Kalkowskiemu, Przewodniczącej Rady Gminy Aleksandrze Perz, ks. dr hab. Robertowi Kaczorowskiemu, Pocztom Sztandarowym, Gminnej Orkiestrze Dętej pod dyrygentem Andrzejem Łysko, Strażakom Ochotnikom z OSP Szemud z komendantem Pawłem Milewczykiem na czele, wolontariuszom z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Szemudzie, pracownikom GCKSiR w Szemudzie, występującym artystom i wszystkim, którzy mieli nawet najmniejszy wkład a ich nie wymieniłem.
Tomasz Stein

Obchody 100 lat Niepodległości w Gminie Szemud