GMINNY TURNIEJ GIER I ZABAW DLA KLAS I-III

W dniu 04 kwietnia na Hali Widowiskowo-Sportowej w Szemudzie odbył się IX  GMINNY TURNIEJ GIER I ZABAW RUCHOWYCH. W turnieju tym startują 9 osobowe zespoły składające się z:  trzech uczniów klasy pierwszej, trzech uczniów klasy drugiej i trzech uczniów klasy trzeciej – na każdym poziomie klas w zespole musi być minimum jedna dziewczynka.

Organizatorem Turnieju są nauczycielki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie : Patrycja Struck, Lucyna Trzeciak i Renata Górska. Do rywalizacji w tym roku przystąpiły dzieci reprezentujące ogółem 6 szkół podstawowych z naszej gminy: SP Kielno, SSP w Dobrzewinie-Karczemkach,  SP w Jeleńskiej Hucie, SP w Łebnie, SP w Szemudzie i SP w Bojanie.  Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała komisja sędziowska w składzie:

przewodniczący : Jacek Nawrocki

(przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud),

członek komisji : Marta Marszałek-Zięba

(wicedyrektorka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szemudzie)

Członek komisji : Izabella Pawlaczyk

(nauczycielka wychowania fizycznego z SP w Kielnie)

W wyniku zażartej rywalizacji podium zawodów przedstawiało się następująco:

  1. Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Kielnie
  2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie
  3. Szkoła Podstawowa w Łebnie

 

 

Tomasz Stein