W środę 3 kwietnia 2024 roku komendant gminny OSP druh Paweł Milewczyk przekazał na Hali Widowiskowo-Sportowej w Szemudzie dyrektorowi GCKSiR w Szemudzie Tomaszowi Stein defibrylator zewnętrzny. W/w urządzenie zostanie w najbliższych dniach zamontowane na ścianie zewnętrznej Hali Sportowej przy wejściu głównym. Również tego samego dnia został przekazany do Gminnej Hali Sportowej w Bojanie  Defibrylator zewnętrzny. Defibrylator w Bojanie będzie gotowy do użytku już od czwartku 04 kwietnia 2024, termin montażu w Szemudzie uzgodniono na poniedziałek 8 kwietnia.