Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie z mobilnym sprzętem oświetleniowym dzięki wsparciu PSE

 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zostanie doposażone w z mobilny sprzęt oświetleniowy. Inicjatywa będzie zrealizowana dzięki dofinansowaniu w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na przedsięwzięcie przeznaczono prawie 20 tys. złotych.

 

Nowy sprzęt oświetleniowy nie tylko umożliwi ograniczenie kosztów organizacji imprez, ale również przyczyni się do rozwoju oferty kulturalnej instytucji i pozwoli na podniesienie poziomu artystycznego przedstawień, koncertów, prezentacji scenicznych, wydarzeń sportowych i innych eventów.  Profesjonalne oświetlenie jest także ważne w realizacjach projektów on-line, zwłaszcza w okresie pandemii.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach. http://www.raport.pse.pl

http://www.wzmocnijotoczenie.pl