Kluby sportowe

LZS Bojano – Ludowy Zespół Sportowy Bojano
Prezes klubu Grzegorz Mierzejewski – kontakt: 510 176 688
Adres do korespondencji: ul. Gryfa Pomorskiego 3, 84-207 Bojano
Strona klubowa: www.lzsbojano.futbolowo.pl

UKS Bojano – Uczniowski Klub Sportowy Bojano
Prezes Małgorzata Mierzejewska – kontakt: 600 092 257
Adres do korespondencji: ul. Gryfa Pomorskiego 3, 84-207 Bojano
Strona klubowa: www.uksbojano.futbolowo.pl

UKS Kielno – Uczniowski Klub Sportowy Kielno
Prezes Zarządu Sabina Wendk – kontakt: 516 251 892
Adres do korespondencji : Oliwska 56, 84-208 Kielno
Strona klubowa: https://www.facebook.com/UKS-Basket-Kielno-980375162026594/

KKS Koleczkowo – Kaszubski Klub Sportowy „Koleczkowo”
Prezes Czesław Ziółkowski – kontakt: 509 203 654
Adres do korespondencji: ul. Gryfa Pomorskiego 18, 84-207 Koleczkowo
Strona klubowa: www.kkskoleczkowo.futbolowo.pl

K.S. RONIN – Klub Sportowy Ronin
Prezes Artur Mączyński – kontakt: tel. 605 036 830
Adres do korespondencji: ul.Krótka 10 ,84-217 Grabowiec
Strona klubowa: https://www.facebook.com/AMRONIN/

WKS BARKA Łebno – Wiejski Klub Sportowy „BARKA” Łebno
Prezes Stanisław Petta
Kierownik drużyny Krzysztof Pezowicz  – kontakt: 697 715 218
Adres do korespondencji: ul.Kartuska 6 ,84-217 Łebno
Strona klubowa: https://www.facebook.com/WKS BARKA Łebno