Werdykt „XII Gminnego Przeglądu Małych Form Teatralnych – Szemud 2017 

werdykt